Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Δραγάσης Παλαιολόγος Μέρος 2

Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Δραγάσης Παλαιολόγος Μέρος 2

Το δεύτερο έργο μου με θέμα τον Κωνσταντίνο ΙΑ Δραγάση Παλαιολόγο (1405 – 1453). Τον τελευταίο Βυζαντινό αυτοκράτορα.
Η υλοποίηση του έργου φτιάχτηκε σε λευκό καμβά και στη συνέχεια αποτυπώθηκε με μολύβι, ακρυλικά χρώματα και ξυλομπογιές.
Το συγκεκριμένο έργο έχει δημιουργηθεί σε διαστάσεις περίπου 100 Χ 70 cm.

,

, , , , , ,

Facebook